آموزش کامپیوتر و شبکه

ارائه خدمات نکته به نکته و کاملا رایگان علوم مربوط به کامپیوتر و شبکه، نوپرداز را از سایر مراکز خدماتی متمایز می کند. ما در صدد هستیم با استفاده از این خدمت به افزایش علم عمومی کامپیوتر در سطح عموم کاربران کمک کنیم .کاربران و علاقه مندان می توانند با استفاده از یکی از پل های ارتباطی نوپرداز، آموزش های ما را به صورت کاملا رایگان دریافت کنند.