تعدادی از پروژه ها و خدمات انجام شده توسط متخصصان نوپرداز

کفش ایمن پا

راه اندازی سیستم شبکه تحت راه اندازی سرویس های تحت ویندوز، Domain, IIS, RDP و ...
نصب و راه اندازی سیستم مداربسته

JCB

راه اندازی شبکه امن به صورت Wireless
پشتبانی جامع سیستم های کامپیوتری

انجمن فولاد ایران

پشتیبانی جامع سیستم های کامپیوتری
راه اندازی سیستم شبکه امن

پرشین جوش

خدمات امنیتی

ابزار پردیس

راه اندازی شبکه امن LAN و Wireless
پشتیبانی جامع سیستم های کامپیوتری

آتلیه عکاسی نگاه سوم

راه اندازی سیستم شبکه ای و امن کردن شبکه
پشتیبانی جامع سیستم های کامپیوتری

آتلیه عکاسی ری را

راه اندازی سیستم شبکه ای
پشتیبانی جامع سیستم های کامپیوتری

پاساژ مادر و کودک

راه اندازی سیستم مداربسته و مانیتورینگ