امنیت محیطی

به طور کلی به مجموعه ای از اقدامات و تدابیرکه باعث می شود تا افراد بیگانه نتوانند به محل های مورد نظر نفوذ کرده و اخلالی در محیط مورد نظر ایجاد کنند، و یا محیط کار یا زندگی از برخی خطرها از جمله آتش در امان باشد وکاربران و افراد مجموعه پس از اجرای این تدابیر احساس امنیت محیطی داشته باشند، «امنیت محیطی» گفته می شود.


در ادامه به مواردی از ارایه خدمات مربوط به امنیت محیطی اشاره می گردد.سیستم های کنترل و نظارت تصویری

دوربین های مداربسته و تصویری / خدمات طراحی، اجرا و پیاده سازی سیستم های دوربین های مداربسته با توجه به نیازسیستم های امنیت اماکن

دزدگیر و گیت های اماکن / ارائه طرح، اجرا و پیاده سازی سیستمهای امنیت در محل کار و زندگیسیستم های اعلام و اطفاء حریق

اعلام و اطفاء حریق متمرکز و موردی / تمامی مراحل اعم ازطراحی، اجرا و پیاده سازی سیستم های اعلام و اطفاء حریق با آب یا گاز های اطفا جهت موارد خاص